teamwork
Kim jest Product Owner w Scrumie?
Product Owner, czyli Właściciel Produktu, jest jedną z ról w Scrumie. Pełniąca ją osoba jest, obok Developerów i Scrum Mastera, członkiem nie-hierarchicznego Zespołu Scrumowego. Zgodnie z „Przewodnikiem...
1 2 3 4 5