Współpraca Product Ownera ze Scrum Masterem
Współpraca Product Ownera ze Scrum Masterem
Może się wydawać, że Product Owner to dość samotna rola. Ale czy aby na pewno tak musi być? Scrum Masterzy często w pierwszej kolejności skupiają się na poprawianiu efektywności Zespołu, poprzez pracę...
Wydarzenia Scruma Retrospektywa
Wydarzenia Scrumowe: Retrospektywa (5)
Retrospektywa jest wydarzeniem kończącym Sprint. Umożliwia wykorzystanie empiryzmu do ulepszania procesu wytwórczego. Głównym celem retrospektywy jest inspekcja sposobu pracy, nastawiona na zidentyfikowanie...
Wydarzenia Scrumowe Sprint Review
Wydarzenia Scrumowe: Sprint Review (4)
Sprint Review jest jednym z 5 wydarzeń scrumowych, które umożliwiają pracę w oparciu o empiryzm. Poprzez praktykowanie przejrzystości, inspekcji i adaptacji Zespół ma możliwość nie tylko zebrania opinii...
Cover Daily
Wydarzenia Scrumowe: Daily Scrum (3)
Daily Scrum jest jednym z 5 wydarzeń Scruma. Jest kluczowym wydarzeniem, które każdego dnia umożliwia Developerom inspekcję wykonanej pracy i adaptację dalszego planu w kierunku osiągnięcia Celu Sprintu. O...
Cover pages
Wydarzenia Scrumowe: Planowanie (2)
Planowanie jest pierwszym wydarzeniem scrumowym, od którego zaczyna się każdy Sprint. Podobnie jak pozostałe 5 wydarzeń, daje możliwość praktykowania przejrzystości, inspekcji i adaptacji, które są filarami...
MiaryProduktu
Jak tworzyć dobre miary wartości?
Fundamentem Scruma jest empiryzm, który mówi, że uczymy się na podstawie doświadczeń. Ważnym aspektem tej nauki jest pomiar wartości, którą dostarczamy wraz z wdrożeniem Produktu. Śledzenie i analiza odpowiednich...
1 2 3 4 5