Cover pages
Wydarzenia scrumowe: Sprint (1)
Fundamentem Scruma jest empiryzm, którego filarami są przejrzystość, inspekcja i adaptacja. Sprint jest jednym z 5 wydarzeń scrumowych, które umożliwiają realizowanie pracy w oparciu o te filary. Każde...
WartościScruma-cover
Wartości Scruma w pracy Product Ownera
W 2016 roku do [1] „Przewodnika po Scrumie” zostało wprowadzone pojęcie Wartości Scruma. Są to zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga. Zrozumienie i podążanie w duchu tych wartości...
CelProduktu
Po co jest Cel Produktu i jak go zdefiniować?
[1] W „Przewodniku po Scrumie” jest napisane: „Cel Produktu opisuje przyszły stan produktu, który może posłużyć Scrum Teamowi jako punkt odniesienia w procesie planowania. (…)...
Wartość produktu
Wartość Produktu z perspektywy Product Ownera
Jako pierwsza zasada Manifestu Programowania Zwinnego widnieje „Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.” Dodatkowo...
cheetah-gf2dfdea09_1920
W pogoni za wartością - streszczenie webinaru Scrum.org
Niedawno miałam okazję być słuchaczem webinarium zorganizowanego przez Scrum.org. Miało ono ciekawy tytuł „The Continous Hunt for Value”. Jako, że pełniąc rolę PO temat wartości jest mi z definicji...
filary
Czym jest empiryzm w Scrumie?
Nie bez przyczyny pierwszy post na blogu będzie dotyczył empiryzmu. Jest on bowiem fundamentem dla wszystkich metod zwinnych, w tym również dla Scruma. Bez dobrego zrozumienia tego zagadnienia oraz podążania...
1 2 3 4 5